енглески немачки српски француски шпански

Museum Frauenkultur Regional–International im Marstall von Schloss Burgfarrnbach/Fürth

Regionalno-internacionalni muzej ženske kulture, Konjušnica dvorskog kompleksa Fürth-Burgfarrnbach

 

Izložba u Firtu, 2019.

Naša nova izložba

„RÜCK BLICK NACH VORNE. 1989 - 2019 - 2030" (Flajer)

Novu izložbu organizujemo povodom tridesetogodišnjice postojanja naše organizacije "Žene jednog sveta".

Kroz nju diskutujemo o nekoliko tema:

Kako globalizacija utiče na žene na saveru i na jugu?

Kako možemo da delujemo zajedno na izgradnju socijalne pravde i mira i pored postojanja kulturnih granica i društvenih konflikata?

1. Globalne mirgacije i njihov uticaj na žene
(izbeglištvo, migracije radi sklapanja braka ili zaposlenja);

2. Mirovni pokreti i saradnja preko "neprijatljskih granica";

3. Ekonomska nezavisnost i održivi razvoj;

4. Samoodređivanje u svakoj životnoj fazi.

 

Ovogodišnji Razgovori u muzeju prikazani kroz snimak autorke Mašad Afsar (Mahshad Afshar)  (link vimeo) (link facebook)

 

 

 

Nazad na "Muzej-i-izložbe"
"Razgovori-u-muzeju"
"Razgovori u muzeju, 2019" blog

 

Program

Informacije (pdf)

Otvaranje izložbe (pdf)

Retrospektiva - "Razgovori u muzeju", 2019.

 Mašad Afsar (Mahshad Afshar)  (link vimeo) (link facebook)